Transit 17 (2019)

IMDb: 3.1/10
View: 27

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ: ปี 2026 – ยุโรปได้รับความเสียหายจากไวรัสที่ทำให้ประชากรส่วนใหญ่กลายเป็นซอมบี้ แต่ก็มีบางคนที่ยังมีความหวังว่าจะสามารถมีชีวิตที่ปกติสุขได้อีกครั้งพวกเขาคือ The Resistance

เรียบเรียงข้อมูลโดย: [email protected]