Terminator Dark Fate (2019)

IMDb: 5.8/10
View: 133
เรื่องย่อ

Sarah Connor และมนุษย์หุ่นยนต์ไฮบริดจะต้องปกป้องเด็กผู้หญิงจากเทอร์มิเนเตอร์เหลวที่เพิ่งปรับปรุงใหม่จากอนาคต

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin