Paradise Beach (2019) NETFLIX [Sub TH]

IMDb: 5.7/10
View: 109
เรื่องย่อ

ทีมของอดีตโจรมาถึงที่พาราไดซ์: ภูเก็ต, ภาคใต้ของประเทศไทย ตอนนี้ผู้ค้าพวกเขาเป็นวันที่มีความสุข จนกระทั่งถึงวันที่มารมาถึง: เมห์ถูกตัดสินจำคุก 15 ปีในระหว่างการปล้นมาเพื่อกู้คืนส่วนแบ่งของเค้ก

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin