Kill Chain (2019)

IMDb: 6/10
View: 125
เรื่องย่อ

มีคนแปลกหน้าสามชีวิตที่ต้องเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin